Arsenał – Teatr w Hvarze

Budynek Arsenału w mieście Hvar pochodzi z XII wieku. Początkowo służył jako magazyn dla kuchni i wyposażenia statków. Hvarski teatr – Hvarsko kazalište, mieści się w budynku Arsenału. Teatr jest pomnikiem o najważniejszym krajowym znaczeniu dla Republiki Chorwacji. Jest to związane z datą powstania teatru oraz z okolicznościami w jakich powstał.

KRÓTKO O HISTORII

W 1510 r., dochodzi do powstania ludowego na wyspie Hvar. Szlachta wykorzystywała w sposób bezwzględny swoją pozycję, co przyczyniło się do wybuchu powstania.
W 1611 r. podpisano porozumienie. Wynikiem tego było podjęcie decyzji o wybudowaniu teatru. Wcześniej, jeszcze od czasów greckich, przedstawienia teatralne odbywały się w miejscach przeznaczonych nie tylko na potrzeby teatru.
Polub mnie
Teatr w Hvarze

Fot: Katarzyna Dorycka

Jak nowatorskie to było przedsięwzięcie, świadczy fakt, że dopiero pod koniec XVI i na początku XVII w. zaczęły powstawać obiekty z wyraźnym przeznaczeniem do odgrywania spektakli teatralnych. Pierwszym był powstały w 1585 r. – Teatro Olimpico w Vicenzi, drugi powstały w 1588 r. – teatr Teatr All’Antica w Sabbionetti, no i w 1612 r. – teatr w mieście Hvar. Ten ostatni był pierwszym teatrem publicznym w Europie, do którego mogli przychodzić wszyscy, bez względu na pochodzenie społeczne: czyli szlachta, rzemieślnicy, chłopi, rybacy. Do tej pory przedstawienia teatralne były zarezerwowane dla wąskiego kręgu ludzi wykształconych i elity rządzącej.

Porozumienie szlachty z ludem, zaowocowało wybudowaniem wspólnymi siłami teatru, mającego jednoczyć wszystkich mieszkańców. Najważniejszą zmianą wynikającą z porozumienia, było wystawianie przedstawień w języku chorwackim. Do tej pory dominował język włoski, jakim posługiwała się arystokracja. Chorwacki był językiem ludu.
Teatr został zbudowany na pierwszym piętrze Arsenału w 1612 roku, przez przedsiębiorczego księcia Pietro Semitecolo. Na cześć tego wydarzenia umieszczono napis ANNO PACIS SECUNDO MDCXII – „drugi rok pokoju 1612”.
O tym, jak ważne było dla wszystkich wybudowanie teatru, świadczy fakt, że kiedy zabrakło pieniędzy na prace wykończeniowe, przeznaczono na ten cel cały roczny dochód z dóbr kościelnych. Nikt przeciwko temu nie protestował.

Monumentalny budynek Arsenału, w samym sercu zabytkowego centrum miasta Hvar, był jednym z najważniejszych morskich budynków tego typu w regionie Morza Śródziemnego.

Fot: Katarzyna Dorycka

Teatr został zbudowany w stylu renesansowym. Zachowane wnętrza sceny i widowni pochodzą z 1803, kiedy to Towarzystwo Teatralne wraz z stowarzyszeniem obywateli odremontowało budynek zniszczony przez wojsko.
Obecny wygląd neobarokowy hvarski teatr uzyskał po odrestaurowane i odnowieniu w 1900 r. co czyniło go jednym, z dziesięciu najstarszych barokowych teatrów w Europie

Od samego początku, teatr był centrum kulturalnym i społecznym w życiu miasta Hvar i Gminy.
Na XIX wiek przypada, najbardziej intensywny czas działalności teatru, szczególnie w okresie karnawału, kiedy odbywały się bale i maskarady.
Arsenał

Fot: Katarzyna Dorycka

W 1921 roku teatr przeszedł pod administrację Gminną.

Fot: Katarzyna Dorycka

Komentowanie jest wyłączone